بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:هنگام ظهور امام زمان(ع) چه كسي اول با خبر ميشود؟


جواب:

در روايت از اولين بيعت كننده صحبت به ميان آمده كه حضرت جبرئيل است و بعد از او 313 نفر از ياران و اصحاب حضرت با او بيعت ميكنند.

امام صادق(ع)فرمود: وقتي خداوند به حضرت قائم(ع) اجازد ظهور داد، حضرت روي منبر قرار ميگيرد، و مردم را دعوت به خود ميكند، خداوند جبرئيل را به طرف حضرت ميفرستد. جبرئيل در حطيم و در مسجد الحرام فرود ميآيد و عرض ميكند: به چه چيز دعوت ميكني؟ حضرت مسئله ظهور خود را به او خبر ميدهد. جبرئيل ميگويد: من اولين كسي هستم كه با تو بيعت ميكنم. دستت را باز كن. پس جبرئيل دست حضرت را مسح ميكند. بعد از او سيصد واندي نفر با حضرت بيعت ميكنند.(1)

حضرت در روايت ديگر فرمود: اولين كسي كه با قائم بيعت ميكند، جبرئيل است كه به صورت پرنده سفيدي از آسمان فرود ميآيد و با بيعت ميكن، آنگاه يك پاي خود را روي خانه خدا در مكه و پاي ديگر را روي بيت المقدس ميگذارد و با صداي رسا و فصيح به طوري كه تمام مردم روي زمين بشنوند ميگويد: فرمان خدا براي مجازات مشركان و مجرمان فرا رسيده است، بريا آن عجله نكنيد.(2)

پي نوشتها:

1 - لطف اللَّه صافي، منتخب الاثر، ص 580.

2 - علي دواني، مهدي موعود، ص 1074.