بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا امام زمان(ع) تا حال ظهور نكرده است؟


جواب:

هر نهضت و انقلابي كه براي هدف معيني بر پا شود، در صورتي امكان پيروزي دارد كه زمينه آن از هر جهت فراهم باشد و اوضاع و شرايط كاملا آماده باشد. يكي از شرايط مهم موفقيت اين است كه عموم ملت خواستار آن انقلاب باشند و افكار عمومي براي تأكيد و پشتيباني آن مهيا باشد. در غير اين صورت انقلاب با شكست مواجه خواهد شد. نهضت و قيام مهدي موعود نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده، در صورتي ميتواند پيروز گردد كه اوضاع و شرايط مساعد و زميه فراهم باشد. نهضت آن جناب يك نهضت سطحي و كوچك نيست، بلكه يك انقلاب همه جانبه و جهاني است و برنامه بسيار عميق و دشواري دارد، ميخواهد تمام اختلافات نژادي و كشوري و زباني و مرامي و ديني را بر طرف سازد و سر تا سر گيتي را با يك حكومت نيرومند اداره كند تا همه بشر با صلح و صفا كنار هم زندگي كنند. او ميداند كه آب را بايد از سر چشمه اصلاح كرد و عوامل اختلافانگيز را از ريشه قطع ميكند تا گرگ صفتان، خوي درندگي را از دست بدهند.

ميخواهد كفر و مادي گري را ريشه كن سازد و عموم جهانيان را به سوي قوانين و برنامههاي الهي متوجه كند و دين اسلام را آيين همگاني گرداند. ميخواهد افكار پريشاني بشر را به سوي يك هدف متمركز كند و معبودهاي دروغين و فتنهانگيز را مانند: مرزها، نژادها، كشورها، مرامها، حزبها، قارهها و شخصيتهاي كاذب را از مغز بشر ريشه كن كند. به طور خلاصه ميخواهد نوع بشر و جوامع انساني را به سعادت و كمال واقعي برساند و اجتماع صالحي به وجود آورد كه بر پايه فضايل و صفات انساني و اخلاق نيك استوار باشد. چنين انقلابي بدون شايستگي ملتها امكان وقوع ندارد. قرآن كريم ميفرمايد: ما در زبور نوشتيم كه بندگان شايسته و صلاحيت دار ما قدرت زمين را به دست ميگيرند.(1)

بنابر اين تا نوع بشر به حد كمال و رشد نرسد و براي پذيرفتن حكومت حق آماده نگردد، مهدي موعود ظهور نخواهد كرد.(2)

پي نوشتها:

1 - انبياء (21) آيه 105.

2 - ابراهيم اميني، دادگستر جهان، ص 240.