بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:ما چگونه ميتوانيم منتظران واقعي امام زمان(ع) باشيم و مقدمات ظهور را آماده سازيم؟


جواب:

وظيفه همه ما در عصر غيبت و حضور امام عصر عج اللَّه تعالي فرجه الشريف عمل به واجبات و ترك محرمات و به طور كلي اطاعت از دستورات ديني و تقوا است.

هر كس اگر در هر زمان و شرايط به وظيفه شرعي خود و تكليف الهي خودش عمل نمايد مسئوليت ديني خود را ادا نموده و به اندازه خود مقدمات ظهور را فراهم نموده است. اين كه ميگوييم وظيفه شرعي منظور فقط نماز و روزه نيست، بلكه مقصود تمام تكاليف شرعي انور است از قبيل امر به معروف و نهي از منكر، اجراي عدالت، مقابله با ظلم، طرفداري از مظلوم، دستگيري از محرومان و....

ما معتقديم كه اگر هر كس به وظايفي كه دين مقدس اسلام به عهدهاش گذاشته عمل نمايد جامعه گلستان ميشود و يك زندگي با معنويت توأم با آرامش و رفاه عمومي فراهم ميگردد و بدين وسيله ياران واقعي حضرت مهدي(عج) زياد شده و زمينه ظهور آماده ميگردد. به اميد روزي كه همه ما به قوانين فردي و اجتماعي اسلام گردن نهيم. انتظار ظهور و دعا براي تعجيل فرج آقا و صدقه دادن براي سلمتي آن بزرگوار و شب و روز به ياد آن وجود نازنين بودن از وظايف مهمه عصر غيبت است.(1)

پي نوشتها:

1 - لطف اللَّه صافي، معارف دين، ص 133.