بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا امام زمان(ع) در ايران ظهور نميكند و چرا محل ظهور او در مكه است؟


جواب:

آن چه كه معروف است، آن است كه امام زمان(ع) در مكه ظهور ميكند. شايد برخي از علل زير سبب شدهاند كه حضرت در مكه ظهور كند. در ابتدا روايات مورد بررسي قرار ميگيرد كه بايد تعبدا بپذيريم ظهور حضرت در مكه بوده و شايد روايات ناظر به برخي از همين عوامل زير باشد كه در اين جا به روايات و علل ديگر اشاره ميشود:

1 - روايات.

از برخي از رايات استفاده ميشود كه امام زمان(ع) در مكه ظهور ميكند، امام صادق(ع) فرمود: قائم ما منصور و مؤيد ميشود. در همان موقع است كه خروج ميكند و به كعبه تكيه خواهد كرد و سيصد و سيزده نفر در اطراف آن حضرت اجتماع ميكنند.(1)

همان طور كه در اين روايت اشاره شده است امام زمان(ع) از مكه ظهور ميكند كه بايد تعبدا پذيرفت؛ شايد ظهور حضرت در اين مكان مبتني بر مصالحي باشد كه ما از درك آن عاجز بوده و آن را ندانيم. از سوي ديگر اگر امام زمان(ع) در ايران ظهور ميكرد، اين پرسش نيز مطرح ميشد كه چرا امام زمان در ايران ظهور كرد و بهتر نبود در مكه و يا مكان ديگر ظهور ميكرد؟

2 - محل نزول وحي.

واقعيت آن است كه مكه معظمه مقدسترين مكان براي ظهور امام زمان(ع) است، زيرا اين مكان مقدس مركز رسالت و محل نزول وحي و بعثت پيامبر اسلام(ص) است. طبيعي است امام زمان(ع) كه وارث پيامبر(ص) بوده و پاسداري از دين را به عهده داشته، بايد در همان مكان تشكيل حكومت داده و به اجراي احكام الهي بپردازد.

3 - مناسبترين مكان براي تشكيل حكومت جهاني.

از روايات استفاده ميشود كه امام زمان(ع) حكومت جهاني تشكيل ميدهد كه همه جهان را فرا ميگرد. براي تشكيل حكومت جهاني نياز به مقدسترين مكان است كه به عنوان ام القراي جهان مركز حكوومت باشد. مكه به دليل اين كه كعبه در آن وجود داردو همه مردم، به ويژه مسلمانان حرمت و قداست خاصي براي آن قايل هستند، بهترين مكان براي ظهور امام زمان(ع) و اداره حكومت جهاني او است.

4 - محل اجتماع مسلمانان.

مكه علاوه بر آن كه مقدسترين مكان است، مهمترين مكان براي اطلاع رساني جهانيان و محل اجتماع مسلمانان نيز است. مكه به جهت آن كه كعبه در آن وجود دارد، در طول تاريخ، مسلمانان براي انجام مناسك حج در آن جا حضور پيدا كرده و به جاي جاي آن آشنايي دارند. از سوي ديگر مكه مهمترين مركز، جهت اطلاع رساني براي همگان است. شايد بر اساس باشد كه امام حسين(ع) كه را به عنوان پايگاه اطلاع رساني و آگاهي مسلمانان انتخاب نمود. شايد بر اساس عوامل فوق الذكر بود كه مكه به عنوان محل ظهور حضرت گزينش شده و در روايات نيز به ان تصريح شده است.

بي ترديد ايران به رغم آن كه برخي از ويژگيها را داشته است، ولي قداست و مزاياي مكه راندارد، كه به عنوان محل ظهور امام زمان(ع) انتخاب شد.

پي نوشتها:

1 - صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 578؛ ميزان الحكمه، ج 278.