بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا امام زمان(ع) هم نام و هم كنيه پيامبر است؟ چرا حضرت از كعبه ظهور ميكند؟


جواب:

امام جماعت چه موقت و چه دائمي بايد شرايط امام جماعت را داشته باشد و با وجود روحاني سعي شود كه غير روحاني امام جماعت نباشد، ولي اگر روحاني وجود نداشته باشد غير روحاني عادل مي تواند امام جماعت بشود.(1)

1. آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج 1، ص 117.