بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:امام زمان چند سال حكومت مي كند؟


جواب:

آن چه مسلّم است، مدت حكومت و حاكميت مهدي(ع) بايد به اندازه اي باشد كه پايه هاي ظلم و ستمگري ويران گردد و بر جاي آن بنياد عدل و داد استوار شود. بدون ترديد اين مسئلة اساسي زمان مي طلبد و بنا نيست كه همة امور حضرت معجزه وار انجام شود، امّا اين مدت چه اندازه به طول مي انجامد، خيلي روشن نيست، ولي در روايات حكومت آن حضرت به مدت پنج سال، بيست سال، چهل سال، نوزده سال و سيصدو نه سال ذكر شده است.[4]