بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چگونه مي توان امام زمان (عج) راديدارنمود؟


جواب:

عموم شيعيان جهان و كساني كه با نام امام مهدي (عج) آشنايي دارند، با عشق ديدار آن امام عزيز زندگي مي كنند، و از صميم قلب آرزويشان اين است حداقل براي يكبار توفيق زيادت آن وجود سراسر نور و آن چهرة ملكوتي را داشته باشند. عشق به ساحت مولا به ويژه براي جوانان پاكي مانند شما ماية سعادت و خوش بختي است، و مطمئناً از طرف منجي عالم بشريت كه سرآمد مهر و عطوفت است، بي پاسخ نمي ماند. البته در آثار و روايات ما دعا و ذكر و رياضتي در خصوص ديدار امام عصر (ع) نرسيده، حتي تجسس از مكان امام زمان نهي شده است. بهتراست در تمام موارد براي سير مسير تكامل و صعود به قلة ترقي ، دو كار را انجام داد: يكي فراهم نمودن ابزار ترقي و ديگري رفع موانع راه، آدمي در سير الي الله با تسليم به حق و انجام واجبات و اعمال صالح، وسايل تكامل را فراهم كرده و با ترك منهيّات و گناهان ، موانع آن را برطرف مي نمايد. كسي كه مي خواهد از فيض تشرف به محضر آقا و صاحبش بهره مند شود، بايد با ابراز محبت واقعي و عشق حقيقي كه دل را پر از مهر مولا كند، و انجام واجبات و اعمال نيك و دادن خيرات و صدقات ، شايستگي خود را ثابت كند. نيز با خواندن دعا ها و زيارت هاي امام عصر عليه السلام خصوصاً دعاي عهد، و زيارت آل ياسين، و ترك گناهان و محرّمات الهي و پرهيز از كارهاي بيهوده و لغو و دوري از آلودگي هاي روحي و سيئات اخلاقي و تزكية نفس به ويژه اجتناب از غيبت ، تهمت، افترا، دروغ و مردم آزاري، تا اگر مشيت الهي تعلق گيرد، ممكن است تشرف حاصل گردد.

وقتي انسان صفاي باطن و طهارت روح و اخلاص در عمل پيدا كرد، اگر حضرت صلاح بداند، عاشق دل سوخته اش را در خواهد يافت و اگر مصلحت نداند، انسان به ثواب عظيم محبت و شوق ديدار نايل مي گردد. در عصر غيبت كبري كه جامعة بشري از فيض حضور حجت خدا در زمين محروم است، آن چه اصل استك مسئلة انتظار است؛ يعني انسان همواره در حال انتظار ظهور حضرت باشد و خود را آماده نگه دارد كه در هر لحظه اگر خبر ظهور امامش را بشنود، فوراً آمادة جانبازي گردد. رسول خدا(ص) فرمود: افضل اعمال امت من، انتظار فرج است.[8]

امام صادق(ع) فرمود: هر كس در حال انتظار امام مهدي (عج) بميرد، مانند كسي است كه در خيمة حضرت باشد، بلكه مثل كسي است كه در پيش روي رسول (ص) در حال جهاد است.2[9]

پروردگارا ! همة ما را از منتظران واقعي قرار بده.