بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دعاها و انتظارات حضرت وليعصر (ع) از انسا
سؤال:2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست
جواب:

3- دعاهاي حضرت را دركتاب « صحيفه المهدويه » مطالعه كنيد.
انتظار ديگر حضرت اين است كه ايشان را ياري كنيم چگونه ؟ اگر ما اهل عمل به دستورات خداوند باشيم وبعد از عمل سعي كنيم معارف دين را نشر بدهيم و ديگران را هم نجات بدهيم وكمك كنيم تا هدايت شوند و….
به امام زمان (ع) كمك كرديم چون امام زمان انسانها را دوست دارد وهدايت آنها را مي خواهد.
موفق باشيد.