بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:حضرت مهدي (ع) در كجا زندگي ميكند، و نحوه زندگي ايشان چگونه است؟


جواب:

با توجه به غيبت امام مهدي (عج) و اين كه آن حضرت از ديدهها پنهان است. محل دقيق و نحوه زندگي ايشان براي ما معلوم نيست، ولي با توجه به مجموع رواياتي كه درباره نحوه زندگي امام زمان (ع) و محل آن رسيده، ميتوان گفت زندگي حضرت به شيوه عادي و معمولي است و در بين مردم، ناشناس زندگي ميكند و در بيشتر وقتها و يا در مواقع خاص در مكه و مدينه و اطراف آن دو (كوه رضوي) حضور دارد.(1)پينوشتها:

1 - مجله حوزه، سال 71 - 70، مهر، دي 1374، ص 54.