بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:1- آيا اين دعاي سطحي كه ما بعد از نماز براي ظهور امام زمان«عج» مي خوانيم تأثيري هم در ظهور آقا امام زمان«عج» خواهد داشت؟
جواب:

بله؛ دعا ترجمان دل است ودل هم در گرو انديشه و عمل صالح است.
دعا تأثير فراواني دارد و اگر خداوند توفيق دهد كه 40 روز بعد از نماز صبح با خلوص دعاي عهد را بخوانيم ، إنشاء الله از ياران امام زمان«عج» خواهيم شد و اگر در زمان ظهور آقا در اين دنيا نباشيم خداوند ما را به اين دنيا مي آورد و از ياران امام زمان«عج» خواهيم شد، به شرط رعايت كردن تقوي الهي در اينكه به دوستان توصيه شده براي سلامتي امام زمان«عج» دعا كنند و اينكه دعاهاي بسياري در اين مورد ثبت شده، بحثي نيست و كسي نمي تواند در آن ترديد كند حتي دستور داده شده كه دوستان براي حفظ جان امام صدقه بدهند و بهتر آن است كه، هر كس هر گاه كه خواست صدقه اي بدهد نخست قصد و نيتش سلامتي امام زمان«عج» سپس سلامتي خود و اعضاي خانواده اش آنهم در پناه امام زمان«عج» را لحاظ كند .
در تضرع و زاري بر امام عصر و ندبه بر وجود مقدس او با هر لفظي و الفاظي كه باشد و با هر زباني انجام گيرد صحيح است، لكن بهتر آن است كه شيعه در اين موضوع نيز ببيند ،كه از مبادي عاليه دستوري رسيده شايد يكي از مهمترين آنها دعاي ندبه باشد ،كه هم از لحاظ سند طبق بررسي بزرگان فن محكم و متيقن است و هم از لحاظ متن و دلالت مطابق قرآن و روايات وارده است.
از وظايف شيعه در زمان غيبت امام زمان « عج» عبارتند از :
1-ياد امام زمان «عج»
2- دعا براي شناخت امام زمان «عج»
3- دعا براي سلامت امام زمان «عج»
4-دعابراي تعجيل در ظهور امام زمان «عج»
5- ندبه بر امام زمان «عج»
6-زيارت امام زمان «عج»
7- توسل به امام زمان «عج»
8- ارجاع مردم به امام زمان«عج»
9- هديه براي امام زمان«عج»
10- توبه
11- خود سازي
منابع :
1-سيماي آفتاب , حبيب الله طاهري
2-تجسم اميد و نجات , عزيز الله حيدري
3-شناخت امام عصر , محمد جواد مولوي نيا