بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:نظرتان نسبت به نويسندة كتاب ملاقات با امام زمان(عج) و ديگر كتاب هاي ايشان چيست؟ آيا مطالعه كتاب هاي ايشان خالي از اشكال است؟ از نظر محتوا چگونه است؟


جواب:

آقاي سيد حسن ابطحي نويسندة كتاب ملاقات با امام زمان(ع) و پرواز روح و مصلح غيبي، يكي از نويسندگان آثار مذهبي است كه مطالعات قابل توجهي در زمينة مهدويت و امام زمان(ع) دارد.

كتاب بدون ايراد و اشكال در زمينة علوم انساني به خصوص تاريخي و مذهبي در دنيا اندك است و كتاب هاي آقاي ابطحي نيز مستثني نيست، ليكن مطالبي كه در خصوص امام زمان(ع) در كتاب هايش آورده، غالباً قابل استفاده براي شيفتگان حضرت بقيه الله(عج) است. در مورد ساير مطالب و كتاب ها و افكار و شخصيت اجتماعي وي، اطلاعات دقيق و مورد وثوق در دست نيست.









[1] صرف محفوظات و پركردن ذهن و حافظه از اصطلاحات ديني و غير ديني، علم و معرفت نيست، بلكه به مقتضاي العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء، علم و معرفت، نوري است كه درون دل و قلب عالِم را روشن مي كند و از شعاع آن، ديگران نيز برخوردار مي گردند. خداوند چنين نوري را در قلب كسي قرار مي دهد كه شايستگي و لياقت آن را داشته باشد.