بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:پس از ظهور حضرت مهدي(عج) جهان چگونه سپري خواهد شد؟ آيا پس از اين،مدت طولاني خواهد بود؟ آيا حكومتي بعد از حكومت حضرت مهدي(ع) وجود خواهد داشت؟


جواب:

وجود نازنين امام زمان(ع) ذخيره شد، تا عدل و داد در زمين گسترده گردد، نه اين كه عمر جهان طولاني شود. البته ممكن است بر اثر پيدايش محيط صلح و صفا و برچيده شدن عوامل اضطراب و نگراني هاي روحي، عمرها افزايش يابد، ولي مهم اين است كه در عصر ظهور حضرت حجت(عج) كيفيت زندگي خيلي بهتر خواهد شد.

وقتي مهدي موعود(ع) ظاهر شد و در جنگ پيروز گشت و بر شرق و غرب جهان تسلط يافت، تمام زمين به وسيله يك حكومت جهاني اسلامي اداره مي شود. براي تمام شهرها و استان ها كارمندان لايقي را با برنامه كار و دستورهاي لازم گسيل مي دارد. به واسطة كوشش و جديت آنان تمام زمين آباد مي گردد. عدل و داد تمام زمين را فرا مي گيرد و مردم با هم مهربان شده، با صدق و صفا زندگي مي كنند. امنيت عمومي همه جا را فرا مي گيرد. و كسي در صدد آزار ديگري نيست. وضع اقتصادي مردم بسيار خوب مي شودك به طوري كه مستحق زكات پيدا نمي شود. تمام زمين بر اثر باران هاي پي در پي سبز و خرم مي گردد. توجه به مردم به خدا زياد مي شود و گرد معاصي نمي گردند. دين اسلام جهاني شده و بانگ توحيد از همه جا بلند مي شود. عقل هاي مردم كامل مي شود و سطح عمومي بالا مي رود.

در مورد حكومت بعد از حضرت مهدي(عج) مسلّم است كه پس از ظهور حضرت تا پايان دنيا حكومت طاغوتي تشكيل نمي گردد، بلكه دولت آل محمد(ص) تشكيل مي شود و تا انقراض عالم ادامه خواهد داشت.

بعد از امام زمان(ع) امامان ديگر حكومت خواهند كرد؟

مرحوم شيخ مفيد مي فرمايد: بعد از دولت قائم آل محمد دولتي نخواهد بود، مگر آن چه كه در روايتي رسيده كه اگر خدا بخواهد، اولاد قائم به جاي وي مي نشيند. اين حديث هم قاطع و اطمينان بخش نيست. غالب روايات مي گويد: مهدي موعود چهل روز پيش از قيامت مي ميرد و در آن چهل روز هرج و مرج خواهد شد و علامت بيرون آمدن مردگان و رستاخيز براي حساب و پاداش اعمال آشكار خواهد شد.

طبق برخي از اخبار اميرمؤمنان علي(ع) و امام حسين(ع) پس از قائم(ع) حكومت خواهند كرد.

حضرت باقر(ع) فرمود: به خدا قسم! بعد از مرگ قائم(ع) مردي از ما اهل بيت سيصد و نه سال سلطنت مي كند. بعد از مرگ قائم پنجاه سال هرج و مرج مي شود. آن گاه امام منتصر براي خون خواهي خود و يارانش به دنيا باز مي گردد. بعد از امام منتصر، امام سفاح به دنيا بر مي گردد و سيصد و نه سال سلطلنت مي كند.

منتصر حسين(ع) و سفاح اميرمؤمنان (صلوات الله عليه) است.

بنابه بعضي روايات بعد از قائم(ع) دوازده مهدي خواهد بود. مرحوم علامه مجلسي در توجه اين روايت فرموده: ممكن است مراد از دوازده مهدي، پيامبر اسلام(ص) و يازده امام غير از قائم(ع) باشد، به اين معني كه آن ها بعد از قائم به دنيا رجعت نموده و به نوبت سلطنت نمايند.

نتيجه: رواياتي كه مربوط به عصر بعد از ظهور مهدي(عج) است، متضاد مي باشند و نمي توان جملگي آن ها را پذيرفت. بنابراين به طور يقين معلوم نيست كه پس از امام زمان(ع) امامان ديگر حكومت خواهند كرد يا نه.