بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:كدام دعا از طرف حضرت مهدي (ع) سفارش شده است؟


جواب:

دعاياللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بُعد المعصية و صدق النية...را كفعمي در كتاب مصباح از دعاهاي حضرت مهدي (ع) نقل كرده، نيز دعايالهي عظم البلاء و برح الخفاء...را از آن حضرت نقل كرده است. هر دو در مفاتيح الجنان قبل از اعمال ماه رجب ذكر شده است.

حسين بن روح از نوّاب خاص حضرت مهدي (ع) در مشاهد مشرفّه زيارتي از حضرت مهدي (ع) نقل ميكند، به صورت:الحمد للّه الذي اشهدنا مشهد اوليائه...كه در اعمال ماه رجب در مفاتيج الجنان آورده شده است.