بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:نماز امام زمان (ع) چگونه است؟


جواب:

نماز امام زمان (ع) دو ركعت است. در هر ركعت سوره حمد را تا اياك نعبد و اياك نستعين ميخواني. چون به اين آيه رسيدي، آن را صد مرتبه ميگويي و بقية سوره حمد را تمام ميكني و پس از آن قل هو اللّه احد

(سوره توحيد) را يك بار ميخواني. پس از نماز دعاي اللهم عظم البلاء راميخواني اين دعا در مفاتيح الجنان آمده است. اين نماز در هر جا ميتواند خوانده شود.