بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا وظايف ولي فقيه در عصر غيبت امام زمان با ظهورش كاسته خواهد شد، يا مبسوط اليد ميشوند؟


جواب:

ولايت فقيه اين است كه در دوران غيبت امام عصر (عج) مسئول و سرپرست جامعه اسلامي ولي فقيه است.[11] اين مسئوليت از طرف امامان معصوم

(ع) به عهده يك مجتهد داراي شرايط رهبري گذارده شده است. قهراً در زمان ظهور امام زمان (ع) ولي وسرپرست جامعه اسلامي، خود حضرت خواهد بود. بنابر اين ولايت فقيه مشروط است به زمان غيبت امام زمان (عج) و با ظهور و حضور امام (ع) موضوع آن از بين خواهد رفت و فقها زير نظر آن وجود مبارك انجام وظيفه خواهند نمود.

[11]امام خميني، ولايت فقيه، ص 55.