بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در روايات به حكومت جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است؟ با توجه به اين كه امام خميني در كتاب كيمياي محبت گفته است: ما در ايران حكومت تشكيل مي دهيم و پرچم آن را به دست صاحب اصلي آن (امام زمان(عج)) مي دهيم. لطفاً توضيح دهيد.


جواب:

يكي از مسائل مهم در دوران غيبت كبري، موضوع حكومت اسلامي و انتظار فرج و ارتباط آن دو با يكديگر است. بعضي از فقهاي شيعه تشكيل حكومت اسلامي را در اين دوران ضروري مي دانند و بعضي ديگر آن را تأييد مي كنند، يعني اگر فقهاي داراي شرايط به اين مسئله اقدام كنند و يكي از آنها حكومت را تشكيل دهد، ديگران آن را تأييد مي كنند و حتي بر ديگران لازم مي دانند كه از اين حكومت پيروي كنند.

در بعضي از روايات به شكل گرفتن دولت حقي پيش از ظهور مهدي (عج) اشاره و حتي تصريح شده است كه اين حكومت تا قيام آن حضرت ادامه مي يابد.

امام باقر(ع) ميفرمايد: گويا مي بينم مردمي از مشرق كه در طلب حق قيام كرده اند، ولي (حاكمان) پاسخي نمي دهد. پس از مدتي دوباره قيام مي كنند، اين بار نيز به آنان پاسخي داده نمي شود، ولي چون وضع را چنين مي بينند، شمشيرهاي خود را بر شانه هايشان مي نهند. در اين هنگام آنچه را كه مي خواهند، به آنان مي دهند، اما نمي پذيرند و دست به قيام مي زنند (و حكومت را به دست مي گيرند). اينان اين حكومت را جز به صاحب شما (حضرت مهدي(ع)) تسليم نمي كنند. كشتگان اين قيام همه به بهشت ميروند.[1]

پيامبر اسلام(ص) فرمود: مردي از اهل قم مردم را به حق دعوت ميكند و عده اي كه مانند پاره هاي آتش اند، دور او جمع ميشوند.1[2]

اين احاديث قابل حمل بر حكومت و قيام امام خميني(ره) است، اگر چه به صراحت در اين باره نمي توان سخن گفت. شايد در آينده حكومتي مثل اين يا بهتر از اين در جهان تشكيل شود. البته سخن امام خميني در كتاب كيمياي سعادت، منافاتي با اين مطلب ندارد؛ زيرا قصد و هدف او اين بوده كه اين حكومت را زمينه ساز حكومت امام زمان(عج) قرار دهد، و قصد تمام مردم ايران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي بايد همين باشد. اصولاً تشكيل حكومت اسلامي بدون رابطه با امام زمان و مستقل از امام معصوم، در بعضي از روايات مورد نكوهش واقع شده است. همچنين احتمال تشكيل يك حكومت اسلامي ديگر در آينده كه چه بسا متصل به دين باشد يا در دوراني ديگر تنها يك فرض است.

در هر حال در مورد اين روايات به صورت قاطع نمي توان سخن گفت.

جهت اطلاع بيشتر به كتاب تداوم انقلاب اسلامي ايران تا انقلاب جهاني مهدي، و برخي كتاب هاي ديگر مراجعه كنيد.