بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چند كتاب دربارة زندگي نامه حضرت فاطمه (س) و حضرت محمد(ص) و امام مهدي (عج) و حضرت معصومه (س) بنويسيد.
جواب:

زندگي فاطمه زهرا (س) اثر دكتر سيد جعفر شهيدي، كشتي پهلو شكسته از سيد مهدي شجاعي رنجها و فريادهاي فاطمه (س) از شيخ عباس قمي، (ترجمه محمد محمدي اشتهاردي) بانوي نمونه اسلام از آيت الله ابراهيم اميني و زندگي پيامبر اسلام(ص)؛ فروغ ابديت از آيت اله جعفر سبحاني، محمد خاتم پيامبران، اثر جمعي از نويسندگان، تاريخ پيامبر اسلام از مرحوم دكتر ابراهيم آيتي.امام زمان(ع) : دادگستر جهان از آيت اله ابراهيم اميني، خورشيد مغرب، اثر محمد رضا حكيمي، در انتظار خورشيد ولايت، نوشته عبدالرحمن انصاري.4 ـ حضرت معصومه و شهر قم اثر محمد حكيمي، شرح حال و زندگاني حضرت فاطمه معصومه از مهدي منصوري، حضرت معصومه نوشته محمدي اشتهاردي، در حريم حضرت معصومه از علي اكبر مهدي پور.