بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در بعضي از كتاب ها آمده است كه بعد از ظهور امام زمان(ع) و بر قراري عدالت يك زن امام زمان(ع) را به شهادت مي رساند، مگر عدل و داد برقرار نشده و انسان هاي بد و ظالم از بين نمي روند؟


جواب:

بي ترديد بعد از ظهور امام زمان(ع) عدالت برقرار مي شود؛ چنانكه در آموزه هاي ديني بدان سفارش شده است: ... يملاالارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً....1[1]

برقراري عدالت در دو حوزه شكل مي گيرد: در حوزه حكومت و در حوزة مردم امام زمان(ع) بعد از تشكيل حكومت ريشه هاي ظلم را بر چيده و به كارگزاران خويش نيز اجازه ستم را نيم دهد، از اين رو از سوي حكومت ستم به وجود نمي آيد و اين بر خلاف استراتژي حكومت ها در طول تاريخ است؛ زيرا معمولاً اكثر حكومت ها هستند كه بر مردم ظلم مي كنند.

در عصر امام زمان(ع) مردم به چند دسته تقسيم مي شوند: برخي از مردم با بهره گيري از قانون الهي و معارف ديني به خودسازي پرداخته و به كسي ظلم نمي كنند. ولي متأسفانه برخي از مردم هستند كه از حق كشي و ظلم دست بر نمي دارند و حتي با حكومت امام زمان(ع) مخالفت مي كنند.

بر اين اساس بايد گفت: معناي برقراري عدالت آن نيست كه در عصر ظهور امام زمان(ع) اصلاً ظلم وجود ندارد؛ بلكه ظلم از سوي برخي از مردم عدالت ستيز به وجود مي آيد. البته حكومت سعي دارد كه از ستم ستمگران جلوگيري كند.

در خصوص شهادت رسيدن امام زمان(ع) از سوي يك زن مدرك و دليل معتبري وجود ندارد. يكي از نويسندگان مي گويد: من در لبنان شنيدم خانمي از اهل كوفه، در نجف شنيدم خانمي از اهل كوفه در مسجد كوفه و اين جا (ايران) شنيدم خانمي از ايران آقا را به شهادت مي رساند. تتبع كردم هيچ روايتي را نديدم و اصلاً اين روايت هيچ منبعي ندارد.[2]

[1] بحارالانوار، ج 47، ص 71.

[2] گفتمان مهدويت، (پرسش و پاسخ آقاي علي كوراني) ص 125.