بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا پس از شهادت احتمالي امام زمان(ع) امام حسين(ع) بر پيكر امام زمان(ع) نماز مي خوانند؟ (در بعضي از كتاب ها چين آمده است).


جواب:

داوري دربارة ابعاد زندگاني ائمة (ع) مشكل است، از اين رو به طور قطع نمي توان گفت كه بعد از شهادت و يا رحلت امام، چه كسي بر آن حضرت نماز مي خواند.

البته از آموزه هاي ديني استفاده مي شود كه نماز امام را بايد امام بخواند. بر اين اساس به طور قطع نمي توان اظهار نظر نمود كه امام حسين(ع) بر پيكر مقدس امام زمان(ع) نماز مي خواند، ولي در برخي از روايات آمده است كه امام حسين(ع) غسل و كفن امام زمان(ع) را عهده دار است. همان گونه كه بعد از ظهور امام زمان(ع) اولين كسي كه رجعت مي كند نيز امام حسين(ع) است.[3]

امام صادق(ع) فرمود: ... چون قائم رحلت كند، امام حسين(ع) او را غسل ميدهد و كفن مي كند و حنوط كرده در قبر مي گذارد.[4]

اگر چه در اين روايت از نماز خواندن سخن به ميان نيامده است، ولي مي توان گفت: اگر غسل و كفن امام زمان(ع) را امام حسين(ع) انجام دهد؛ علي القاعده نماز بر پيكر مقدس امام زمان(ع) را نيز آن حضرت بايد بخواند.

[3] مهدي موعود، ص 1220.

[4] همان.