بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:ميخواهم امام زمان(ع) را ببينم چه بايد بكنم؟


جواب:

يكي از آرزوهاي مهم هر يك از شيعيان امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف تشرف به محضرناموس دهر حضرت بقيهْْ الله الأعظم ارواح العالمين له الفدا ميباشد. البته شدت و ضعف شوق ديدار به معرفتمقام والاي آن وجود نازنين بستگي دارد، كه انسان هر چه بيشتر بداند كه هر خبري كه برايش فراهم ميشود بهبركت وجود پر فيض امامش ميباشد و هر شري از وي دور ميگردد با عنايت حضرت مهدي(ع) است. مهمترينوظيفه عاشق ديدار، آمادگي روحي و رفع موانع راه ميباشد. فردي كه امامش را ناظر بر اعمال خود ميداندواجباتش را انجام داده و محرمات را ترك مينمايد و با تزكيه نفس آلودگيهاي روحي وسيئات اخلاقي كه ازمهمترين علل محروميت از فيض تشرف است را پاك ميكند و با پيدا كردن اخلاص در عمل و پاكي معنوي كهخلوص نيست اثر معجزهآسا در سير معنوي داردد آمادگي و شايستگي خود را عملاً اعلام ميدارد.

صدقه دادن براي سلاميت امام زمان(ع) و دعا نمودن براي حضرتش از جمله وظايف شيعه در عصر غيبتاست. مرحوم حاجي نوري مينويسد: يك عمل را (مثل صدقه دادن دعا نمودن، نماز مستحبي يا روزه مستحبيانجام دادن و...) چهل روز مداوم مخلصانه به جا بياورد به نسبت ديدار حضرت اميد است كه مؤثر واقع شود.([4])مرحوم شيخ عباس قمي در مفاتيحالجنان از امام صادق(ع) نقل فرمود: كه هر كس دعاي عهد را چهل صباحبخواند از ياوران امام زمان(ع) ميباشدو اگر پيش از ظهور بميرد خداوند او را از قبر ميآورد كه در خدمتحضرت باشد.([5])

نتيجه اين كه مؤمن بايد به وظيفه خود كه عبارت از انجام واجبات و ترك محرمات و زددون زنگار گناهانقلبي مانند كبر و حسد و پيدا كردن صفاي باطن و ابراز عشق و محبت واقعي به امام عصر عجل الله تعالي فرجهالشريفه عمل نمايد و شايستگي ديدار را كسب كند تا اگر مولايش صلاح دانست پذيرا باشد.