بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چه تعداد از ياران امام زمان(عج) از طالقان مي باشند و آن وجود گرامي را همراهي مي كنند؟


جواب:

يكي از مسائلي كه نمي توان به طور قاطع دربارة آن سخن گفت: تعداد ياران امام زمان(ع) و ويژگي هاي آنان است كه آيا آن ها از دنيا رفته اند و يا متولد شده اند و از كدام سرزمين هستند؟. البته در برخي از روايات تعداد ياران امام زمان(ع) 313 نفر ياد شده است.[2] و در برخي از روايات ديگر آمده است كه برخي از ياران امام از طالقان هستند. امام علي(ع) فرمود: مرحبا به مردم طالقان! زيرا خداي توانا گنج هايي در بين آنان نهفته كه طلا و نقره نيستند، ولي مرداني هستند كه خدا را آن طور كه بايد و شايد شناخته اند. ايشان هستند كه در اخر زمان از انصار مهدي به شمار مي روند.2[3]

در برخي از متون دين آمده است كه تعداد ياران امام زمان(ع) كه از طالقان هستند 24 نفر هستند.[4] البته مقصود از اين كه طالقان كدام شهر است دقيقاً مشخص نيست؛ زيرا مكاني به نام طالقان در ايران و افغانستان وجود دارد و شايد در كشورهاي ديگر نيز شهرهايي به نام طالقان وجود داشته باشد.

[2]لطف الله صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 594 _ 596 و اعيان الشيعه، ج2،ص 654.

[3]ينابيع الموده، ص 244.

[4]اعيان الشيعه، ج 2، ص 653 _ 654.