بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در زمان ظهور آقا امام زمان(عج) بعضي از افراد كه قبلاً مرده اند، زنده مي شوند و به ياران آن حضرت ملحق مي شود؟


جواب:

رجعت از عقايد و باورهاي معروف شيعه است، و معناي رجعت نيز آن است كه بعد از ظهور امام زمان(ع) و در آستانة رستاخيز گروهي از مؤمنان خالص، و كفار و طاغيان بسيار شرور به اين جهان باز مي گردند، گروه اول مدارجي از كمال را طي مي كنند و گروه دوم كيفرهاي شديدي مي بينند.[6]

برخي از بزرگان دين مانند سيد مرتضي ادعاي اجماع نمودند كه گروهي كه قبل از ظهور حضرت مهدي كه قبلاً از دنيا رفته اند به اين جهان باز مي گردند تا در ثواب و افتخارات حكومت عدالت گراي امام زمان شركت جسته و شاهد عدل و آرامش باشند و نيز گروهي از دشمنان نيز باز مي گردند تا از آن ها انتقال گرفته شود.[7]

در اين كه چه تعداد و از افراد اعم از مؤمنان و بزرگان رجعت مي كنند مشخص نيست از برخي روايات استفاده مي شود كه نخستين كسي كه رجعت مي كند و قبرش شكافته مي شود حسين بن علي(ع) است.[8] امام باقر(ع) نيز فرمود: پيامبر(ص) و امام علي(ع) نيز رجعت مي كنند.[9]

[6]تفسير نمونه، ج 15، ص 555.

[7]سفينه البحار،ج 1، مادة رجع.

[8]مهدي موعود،ص 1187.

[9]همان.