بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در زمان ما امام زمان (عج) ظهور خواهد كرد و سعادت ديدار حضرت را خواهيم داشت؟


جواب:

اين سؤال به نوعي تكرار پرسش اول است و پاسخ ما جوابي است كه به صورت پيوست ارسال شده است. آن را خوب مطالعه نماييد، اگر باز سؤالي باقي ماند، مي توانيد براي ما بنويسيد و پاسخ را دريافت كنيد.