بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا حضرت خضر (ع) زنده است و با امام زمان (ع) به اين عالم خواهد آمد؟


جواب:

از برخي روايات و متون استفاده ميشود كه حضرت خضر زنده است.(1) از حضرت امام رضا(ع) گزارش شده است: خضر از آب حيات بنوشد و او تا نفح صور زنده است و هميشه وي نزد ما ميآيد و به ما سلام ميكند و ما صدايش را ميشنويم، ولي شخص او را نميبينيم و هر كجا نامش برده شود، در آن جا حضور يابد، پس چون نامش برديد، بر او سلام كنيد و هر ساله در موسم حج شركت ميكند و اعمال حج انجام ميدهد و در موقف عرفات دعاي مؤمنان را آمين ميگويد و قائم ما را در غيبتش انيس و مونس است.(2)

در روايات ديگر هم به علل طولاني بودن عمر حضرت خضر اشاره شده است و هم به همراهي وي با امام زمان(ع). امام صادق (ع) فرمود: اما بنده صالح حضرت خضر كه خداي تبارك و تعالي به او عمر طولاني داده است، براي اين نيست كه در آينده به پيامبري برگزيده شود، يا كتابي بر او نازل گردد، يا شريعتي براي او تشريع شود تا به وسيله آن آئين پيشين نسخ گردد... بلكه فقط براي اين است كه در علم ازلي خداوند مقدر بود كه عمر قائم ما در زمان غيبت بسيار طولاني باشد و ميدانست كه بسياري از مردمان، اين عمر بسيار طولاني را انكار خواهند كرد. خدايش او را (حضرت خضر) عمر بسيار طولاني داد... براي اين كه با عمر طولاني او به عمر طولاني قائم استدلال گردد و بدين وسيله حجت بر دشمنان لجوج تمام شود تا مردمان را در پيشگاه خدا حجتي نباشد.(3)

در برخي متون آمده است هنگامي كه سپاه امام زمان(ع) كشور روم را فتح ميكند، حضرت خضر يكي از همراهان حضرت مهدي (ع) است. در روايتي آمده است: خضر در پيشاپيش او حركت ميكند و از مرام پيامبر اكرم(ص) پيروي مينمايد. براي او از جايي كه خود نميبيند فرشتهاي است كه ياريش ميكند. شهر روم را تكبير گويان فتح ميكنند.

هفتاد هزال از مسلمانان اين پيروزي حماسهانگيز را مشاهده خواهند كرد. الطاف بيكران خدا در صحراي عطا است كه ستم و ستمگران را ريشه كن كرده و دين را استوار مينمايد.(4)

بر اين اساس حضرت خضر زنده بوده و از دنيا نرفته است كه دوباره به اين عالم برگردد و حضرت را ياري نمايد. رجعت (بازگشت دوباره) در مورد او معنا ندارد. رجعت فرع بر آن است كه كسي بميرد و پس از ظهور امام زمان(ع) زنده شود. او تا ظهور امام زنده بوده و ايشان را همراهي ميكند.

پاورقي:

. 1 - معارف و معاريف، ج 5، ص 142

. بحار الانوار، ج 13، ص 286 - 289 2 -

. بحار الانوار، ج 51، ص 223 3 -

. فريده گل محمدي آرمان، رسالت جهاني حضرت مهدي(عج)، ص 474 4 -