بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:راه ارتباط نزديك به حضرت مهدي(عج) چگونه است و چه شرايطي را داراست؟


جواب:

براي پاسخ به اين سؤال دو جواب برايتان ارسال مي شود. هر دو پاسخ در جواب سؤالتان بوده و مفيد است. آنها را مطالعه فرماييد.