بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:حكومتي كه قبل از ظهور امام زمان(عج) در يكي از كشورهاي عربي تشكيل ميشود و حكومتي شبيه حكومت عباسيان است، چه نوع حكومتي است؟ آيا حكومتي كه اكنون در عراق تشكيل شده است، ميتواند همان باشد؟ در اين باره توضيح دهيد.


جواب:

نميتوان قضاوت كرد مقصود از حكومتي كه در يكي از كشورهاي عربي تشكيل ميشود كدام حكومت است. اصولاً چنين حكومتي از حوادث قبل از ظهور امام زمان(عج) شمرده شده است؟ قضاوت در اين خصوص مبتني بر آن است كه همه حوادث قبل از ظهور و نشانههاي حتمي و غير حتمي ظهور امام زمان(ع) شفاف باشد، حال آن كه برخي از حوادث و نشانههاي ظهور امام زمان(ع) مشخص نيست شايد برخي از حوادث قبل از ظهور با آن دسته از حوادث كه از نشانههاي ظهور شمرده شدهاند، قابل انطباق باشد، ولي به طور يقين نميتوان گفت: اين حوادث همان حوادثي است كه در روايات و متون تاريخي، از حوادث قبل از ظهور به حساب آمدهاند.

جهت آگاهي بيشتر، مطالبي به پيوست ارسال ميشود.

ضميمه پاسخ سؤال اول از نامه 30096/1