بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:منظور از جزيره خضراء چيست؟ آيا چنين مكاني در كره خاكي وجود دارد؟


جواب:

در سال 699 هجري قمري (بيش از هفتصد سال پيش) فردي به نام علي بن فاضل مازندراني ادعا كرد كه به جزيرهاي رفتم كه حضرت ولي عصر(عج) و ياران و فرزندانش در آن جا سكونت دارند. نام آن جزيره خضراء است. او چگونگي مسافرت خويش به اين جزيره و حوادثي را كه با آن روبرو شده بود، براي شخصي به نام فضل بن يحيي طيبي كوفي شرح داد.(1)

سپس ديگران به نقل و نقد آن پرداختند؛ برخي پذيرفتند و برخي آن را به دلايلي چند مردود دانستند.(2) برخي از نويسندگان مانند ناجي نجار در كتاب جزيرة الخضراء قضيه مثلث برمودا، مسئله بشقاب پرندهها كه از چند دهه گذشته مطرح شده و براي بشر ناشناخته مانده است، نيز حوادثي را كه براي كشتيها و هواپيماها در مثلث برمودا در درياي كارائيب واقع در اقيانوس اطلس رخ داد، با جزيره خضراي مورد ادعاي علي بن فاضل مازندراني پيوند داده و ادعا كرده كه جزيره خضرا، مثلث برمودا است.

بعد از اين ادعا عالمان اسلامي همانند علامه محمد تقي شوشتري، جعفر مرتضي عاملي، ابراهيم اميني و شهيد صدر به نقد آن پرداختند و آن را مردود و افسانه دانستند.(3)

پي نوشتها:

1. مجلسي، بحارالانوار، ج 52، ص 159 - 174.

2. براي اطلاع بيشتر ر.ك: جزيره خضراء افسانه يا واقعيت؟، به قلم جمعي از دانشمندا معاصر ترجمه و تدوين ابوالفضل طريقه دارد.

3. همان.