بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:معجزههايي از قبيل گاوي كه يا حسين ميگويد يا مسائلي كه مطرح ميكنند مانند اين كه فلاني با امام زمان ارتباط دارد، واقعيت دارد؟


جواب:

به اين گونه مسائل تا اثبات نشود و براي انسان يقيني نشود، نميتوان اعتماد كرد. بسياري از شنيدهها واقعيت ندارد. اين كه گاوي به صورت معجزه آسا يا حسين بگويد امكان دارد، امّا آيا به واقعيت پيوسته و در خارج اين معجزه رخ داده است؟! بايد تحقيق شود و به شنيدن از اين و آن يا ديدن تصاويري غير واضح نميتوان اعتماد كرد.

گاهي اوقات چنين اموري باعث وَهْن و سستي اعتقادات مذهبي است. در مورد ارتباط و اين كه ادعا يا شايع ميشود فلان شخص با امام زمان(ع) ارتباط دارد، قابل اثبات نيست و نميتوان به راحتي آن را پذيرفت. اگر شخصي ادعا كند كه با حضرت ارتباط دارم، يا ادعاي ديدن حضرت را داشته باشد، در روايات آمده كه او را تكذيب كنيد و از او نپذيريد.(1)

پي نوشتها:

1. علي دواني، مهدي موعود، ص 688، توقيع حضرت به علي بن محمد سمري.