بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:پس از ظهور امام زمان(عج) ايشان چند سال حكومت ميكنند؟ آيا بعد از آن قيامت بر پا ميگردد؟


جواب:

در مورد مدّت حكومت امام مهدي(ع) مضمون روايات متفاوت است، از جمله آمده است:

امام مهدي(عج) نوزده سال و چند ماه حكومت خواهد نمود.(1)

در برخي ديگر آمده است: مدت حكومت حضرت مهدي(ع) هفتاد سال است.(2)

در بعضي آمده است كه حضرت سيصد و نه سال، يعني به ميزان مدتي كه اصحاب كهف در غار مانده بودند، حكومت خواهد كرد.(3)

قضاوت در اين باره كار مشكلي است و ما نميتوانيم قاطعانه يكي از اين نظريات را بپذيريم و بقيه را نادرست بدانيم.

درباره پس از حكومت حضرت قائم نيز روايات متفاوت است. در برخي آمده است كه بعد از حضرت مهدي فردي از اهل بيت پيامبر(ص) به مدت 309 سال حكومت خواهد كرد.(4)

نيز در بعضي روايات آمده است كه بعد از حضرت مهدي(عج) پيامبر و امامان معصوم(ع) رجعت مينمايند و حكومت خواهند كرد.(5)

بعد از آن قيامت بر پا خواهد شد.

كوتاه سخن اين كه: مدّت زمان حكومت حضرت مهدي و بعد از آن، به درستي روشن نيست. بعد از حكومت حضرت مهدي حوادثي رخ خواهد داد و بعد از گذشت زماني كه مقدار آن بر ما روشن نيست، قيامت به پا خواهد شد.

پي نوشتها:

1. محمد بن ابراهيم نعماني، كتاب الغيبة، ص 331؛ مجلسي، مهدي موعود، ص 774.

2. مهدي موعود، ص 767.

3. همان، ص 767.

4. نعماني، همان، ص 332.

5. مهدي موعود، ص 851 به بعد.