بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:با چه استدلال و روايتي ميتوان ثابت كرد كه مقام معظم رهبري (حفظهالله تعالي) مورد تأييد امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) يا منتخب ايشان هستند؟
جواب:

دوست عزيز، امام حسن عسكري (7) به نقل از امام صادق (7)، در روايت بسيار معروفي ميفرمايند: « فَأمّا مَن كانَ مِنَ الفقهأ صائناً لِنفسه حافظاً لِدينه مخالفاً لِهواه مطيعاً لامرِ مولاه فَلِلعَوام ان يُقَلِدوه ...» (105) طبق اين حديث شريف، عوام مردم يعني افرادي كه مجتهد نيستند، بايد از فقهأ صالح تقليد كنند، از فقهايي كه اهل دنيا نباشند و در اطاعت از خداي تبارك و تعالي كوتاهي نكنند. بنابراين، فقيهي كه داراي چنين خصوصياتي باشد، بيشك مورد تأييد و توجه خاص امام زمان (عجلالله تعالي فرجه الشريف) خواهد بود.

بهترين دليل بر عنايت ويژة حضرت حجت (7) نسبت به مقام معظم رهبري و اينكه ايشان داراي خصوصيات مطرح شده در روايت فوق هستند، تأييد ايشان توسط بيش از هشتاد نفر از مجتهدين و فقهاي عادل و جامع الشرايط براي سِمَت رهبري مسلمين است.

پاورقي:

105- وسايل الشيعه، ج 27، ص 131 و بحارالانوار، ج 2، ص 88 .