بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در زندگي چگونه رفتار كنيم و چه اعمالي انجام دهيم كه از ياران حضرت مهدي(عج) باشيم؟


جواب:

قرار گرفتن در صف ياوران حضرت مهدي(عج) فرمولي غير از بندگي خدا ندارد، زيرا ايشان نمايندة رسمي از جانب پيامبري است كه خلاصة رسالتش دعوت به توحيد و رها شدن از شرك و نفاق در تمام زواياي زندگي است. همانگونه كه در قرآن آمده است: «ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»(39) يعني اگر خدا را دوست داريد از من (پيامبر اكرم(9» اطاعت كنيد در نتيجه خداوند هم شما را دوست خواهد داشت. پس اگر بندگي خدا تحقق يابد، انسان، هم محبوب خدا خواهد شد و هم محبوب رسول(9) او و هم محبوب ائمة اطهار(:) و روشنترين راه وصول به اين هدف، ابتدا ترك محرمات و انجام واجبات است و در مرحلة بعد توجه به مستحبات و ترك مكروهات. همچنين بايد از اعمالي كه موجب دوري از درگاه خداوند و خشم الهي ميشود پرهيز كنيم تا بتوانيم رضايت حضرت حجت(عج) را جلب نماييم. همانگونه كه امام صادق(7) ميفرمايند: «لا تنالُ ولايتنا اِلاّ بالوَرع»(40) يعني اگر بخواهيم جزء ياران آنها باشيم بايد تقوي و ورع را پيشه خود سازيم. در خاتمه مطالعه كتاب مكيال المكارم از سيد محمدتقي موسوي اصفهاني را به شما توصيه ميكنيم.

پاورقي:

-39 آل عمران / 31.

-40 بحار، ج 75، ص 281.