بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در جايي خواندم كه هرگاه بعد از نماز (5 نوبت نماز واجب) سه مرتبه صلوات با وعجل فرجهم بگويد از دنيا نميرود مگر اينكه به ديدار امام زمان نائل آيد. آيا شما صحت اين موضوع را تأييد ميكنيد؟


جواب:

ديدار امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) نيازمند داشتن خصوصيات و شرايطي است كه مهمترين آنها، التزام عملي به اوامر و نواهي الهي ميباشد. قرار گرفتن در مسير عبوديت و بندگي خداي سبحان، همراه با معرفت مقام ولايت، شرط لازم براي لقأ و ديدار اوليأ الهي به ويژه حضرت وليعصر (عجل الله تعالي فرجه) ميباشد. البته يكي از شرايط هم ميتواند استمرار ذكر فوق يا اذكار مشابه آن باشد.