بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:شنيدهام كه براي برآورده شدن حاجات آقا امام زمان (عج) دعا كنيد يا براي حاجات ايشان دو ركعت نماز بخوانيد تا حاجات خودتان برآورده شود مگر نه اين كه ايشان اگر لب تر كنند خدا حاجتشان را برآورده ميكند. پس دعاي ما فايدهاي ندارد؟ اگر خداوند صلاح نداند كه حاجت ايشان برآورده شود و ما دائم دعا كنيم آيا دعاي ما مستجاب ميشود يا خير؟ و ديگر اين كه اين چه ربطي به برآورده شدن حاجات خودمان دارد؟


جواب:

الف ـ آري خواهرم حضرت ولي عصر ارواحنا له الفدأ مقربترين موجود روي زمين در پيشگاه خدا بوده و خواست ايشان، خواست خداست. ايشان هرچه از خدا بخواهد خدا عنايت ميفرمايد ولي از آن جهت كه حضرت مهدي (7) مانند بقية انسانها به صورت يك فرد عادي در زمين زندگي ميكنند، احتمال دارد ايشان نيز از گرفتاريهاي زمانه در امان نباشد بنابراين لازم است به دليل غم و اندوهي كه وجود حضرت را از معصيتهاي امت جدش فراگرفته يا گرفتاريهاي زندگي شيعيان كه بر قامت رعنايشان پرتو افكنده براي آن وجود مبارك دعاي خير نمود. ب ـ بايد دانست كه منفعت اعظم دعا براي امام زمان (7) متوجه خود ما ميشود زيرا ما بدين وسيله تقرب و عرض ارادت و شيعه بودن خويش را به ساحت نوراني آن حضرت اعلام ميداريم و خشنودي امام خشنودي و رضايت حق تعالي و در نتيجه فرج و گشايش براي اسلام و مسلمين خواهد بود. ان شأالله