بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:همه ميگويند براي ظهور امام زمان(عج) دعا كنيد، اما من به دليل نزديك بودن ظهور آن حضرت به قيامت از ظهور حضرت(7) ميترسم. آيا آنهايي كه براي ظهور امام زمان(عج) دعا ميكنند از قيامت هراس ندارند؟


جواب:

قيامت، به يك اعتبار هميشه در حال نزديك شدن است. قرآن كريم هم ميفرمايد:اقتربت الساعة. اما «قيامت» و «ظهور» دو مقولهاند و چنين نيست كه ظهور، مقدمة قيامت باشد. از اسناد معتبر برميآيد كه ائمه (:) پس از ظهور و در طول حكومت حضرت حجت (7) رجعت ميكنند ويكي پس از ديگري در دورههاي نسبتاً طولاني، بر تمامي جهان حكمفرمايي ميكنند و قيامت پس از ساليان دراز برپا ميگردد.

كساني هم كه براي آن حضرت و فرج پرخير و بركتش دعا ميكنند، ميدانند كه بهترين زندگي در زمان ظهور مولا حجةبنالحسن (7) خواهد بود.

در اين خصوص ميتوانيد به كتاب «عصر ظهور» به قلم آقاي علي كوراني و مكيالالمكارم مراجعه فرماييد.