بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در زمان غيبت ارتباط با حضرت مهدي امام زمان((صلي الله عليه وآله)) ممكن است با اين كه در پايان آخرين توقيعي كه شش روز پيش از مرگ آخرين سفيرش ابوالحسن علي ابن محمد سمري صادر مي شود امام((عليه السلام)) مي فرمايد: «و به زودي از شيعيان من مي آيند كساني كه
جواب:

ديدار حضرت حجت((عليه السلام)) در غيبت كبير امتناع عقلي ندارد و امكان ديدار هست. شايد براي اولياء و افرادي كه از خواص مؤمنين و متقين هستند و يا برخي علمايي در شرايط ضروري ديدار با آن حضرت((عليه السلام)) حاصل شود. ولي ديدار به نحو عام و براي هر كس ممكن نيست. و چنانچه آن حضرت مدعي ديدار را دروغگو نخوانده بودند و باب امكان ديدار با آن حضرت((عليه السلام)) باز مي شد، دشمنان ديانت و تشيع در چهره ايمان و نقاب دوستي خود را به آن حضرت((عليه السلام)) نسبت مي دادند. و يا براي اخاذي از مردم به عنوان ملاقات حضرت حجّت((عليه السلام)) به فريب مردم مي پرداختند و... و چه فسادي از اين ناحيه در ميان امّت اسلام به وجود مي آمد. بنابراين مصلحت شديد در همين بوده كه مدعي ملاقات با امام زمان((عليه السلام))تكذيب شود. ولي اين منافات با ملاقات اولياء و خواص با آن حضرت((عليه السلام)) ندارد. و حكايت كه در زمينه ملاقات اشخاص با آن حضرت در كتب آورده شده، شايد بعضي از آنها تشرف به خدمت نزديكان امام زمان((عليه السلام)) بوده است نه خود امام زمان((عليه السلام)) و بايد توجه داشت كه تشرف به محضر آن حضرت امري نيست كه به راحتي براي افراد ميسر شود هر چند كه امكان آن نيز عقلا و شرعاً ضروري ندارد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ7ـ