بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دسترسي به امام زمان (ع) - بهره مندي ازعل
سؤال:آيا مي شود روزي به امام زمان((عليه السلام)) دسترسي پيدا كنيم و در پاي علوم او بهره مند شويم؟

جواب:

دسترسي به آن وجود مقدّس و استفاده ي از درياي علوم بي كرانش مخصوص زماني است كه آن گرامي به اراده باري تعالي ظهور نمايند و دنيا را به قدوم خويش منوّر فرمايند و وقت ظهور آن حضرت را جز خدا كسي نمي داند.
امّا به اين نكته بايد كاملا توجّه داشته باشيم كه اگر ما در راه انجام وظايف ديني خويش كوشا باشيم و دل و ضمير خود را به گناه آلوده نكنيم بدون ترديد مورد عنايت خاص آن حضرت قرار خواهيم گرفت و بين ما و آن سرور يك نوع ارتباط معنوي برقرار خواهد گشت. در اين هنگام الطاف و عنايات ويژه آن حضرت كه چيزي جز عنايات خاص خداوند نيست به ما توجّه خواهد كرد و از هدايت خاص آن حضرت بهره خواهيم گرفت.
از خداوند تعالي مي خواهيم كه به همه ي ما توفيق انجام وظايف ديني و تهذيب اخلاق مرحمت كند تا در نتيجه بتوانيم با آن حضرت هميشه ارتباط معنوي داشته باشيم.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ