بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:امكان ملاقات امام زمان (ع )
سؤال:آيا ملاقات با امام زمان((عليه السلام)) ممكن است؟

جواب:

به نظر مي رسد ملاقات حضرت مهدي((عليه السلام)) در غيبت كبري فقط براي اولياء و خواص از مؤمنين يا كسان ديگري كه در زندگي گرفتار مشكل و بحران سنگيني در زندگي شده و توسّل پيگيري همراه با انقطاع به آن حضرت انجام دادند امكان پذير است چنين كساني چنانچه آن بزرگوار حلاج بدانند امكان تشرف به حضور آن حضرت خواهند داشت.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ