بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:زنده ماندن امام زمان (ع ) از لحاظ علمي
سؤال:زنده ماندن امام زمان(عج) از لحاظ علمي چگونه است؟

جواب:

در مجله «المقتطف» كه يكي از معروف ترين مجلات علمي عربي است مقاله اي تحت عنوان «هل يخلد الانسان في الدنيا آيا انسان در دنيا جاودان مي ماند» در شماره 3 سال 59 منتشر كرده است در آن مقاله مي گويد: حيات چيست؟ مرگ چيست؟ و آيا مرگ براي هر زنده مقدر شده است؟
پس از روي تحقيق علمي شرحي نگاشته و از آن استنتاج مي كند كه جرايم و سلولهاي زنده اي كه نسل از آن بجا مي ماند و نوع انسان و حيوان از حشرات و ماهي ها، پرندگان و درندگان اسب و استر، گاو گوسفند و كليه جانداران و جنبندگان بلكه نباتات و درختان از آن سلولها محفوظ نباتي است، از چند هزار سال پيش بكله از صدها هزارسال پيش حيات داشته اند.
و تمام انساج رئيسي جسم حيوان بطور نامحدود قابليّت بقاء دارند و ممكن است انسان نيز هزارها سال زندگي كند در صورتي كه حوادث سبب قطع ريسمان حيات او نشود. و اين اظهار نظر آنان يك اظهار نظر حدسي و ظني نيست بكله نتيجه عملياتي است كه با آزمايش تأئيد شده است. و طبيعي است كه از نظر علمي اصل بقاء و عمر جاودانه و اقتضاي او در سلولهاي بدن وجود دارد و اگر خداوند متعال مانع را كه قطع حيات باشد بر دارد عمر بسيار طولاني نصيب انسان مي شود چنان كه امر را در مورد حضرت امام زمان (عج) عملي كرده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )