بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:علت غيبت امام زمان (ع )
سؤال:همان دليلي كه ايجاب مي كرد خداوند پس از پيامبر يك رهبر معصوم براي امّت اسلامي قرار دهد پس از غيبت امام زمان نيز ايجاب مي كند بنابراين چرا امام زمان((عليه السلام)) غايب است؟

جواب:

لزوم تعيين يك رهبر معصوم به اقتضاي لطف و مهر گسترده ي خدا در مورد تربيت مردم به سوي كمالات آنان است و اين برهان ايجاب مي كند كه خداوند رهبر معصوم را معرّفي و تعيين كند و اقتضاي اين دليل اين نيست كه خداوند از تمام جهان يك رهبر را بر سرتاسر جهان مسلّط كرده و ديگران را به طور اجبار مقهور و مغلوب قرار دهد بلكه پذيرش رهبر و پيروي از وي و تسليم در برابر حكومت وي بايد از ناحيه ي مردم صورت گيرد.
پس از درگذشت پيامبر اسلام گرچه خداوند رهبر مسلمانان را معرّفي و تعيين كرده بود ولي آنان زير بار حكومت وي نرفتند و بر خداوند هم ديگر لازم نبود كه آن حضرت را به قهر و غلبه بر آنان مسلّط نمايد.
در زمان غيبت هم خداوند رهبر شيعه را توسط پدر بزرگوارش حضرت عسكري و اجداد بزرگوارش معرّفي فرموده بود ولي مردم پذيراي حكومت و خلافت آن حضرت نبودند گذشته از مصالحي كه در غيبت آن حضرت وجود داشت و آنگاه كه ظلم و بيداد در جهان گسترش يابد و جهان بشريت خويشتن را نيازمند حكومت عدل وي ببيند و ناتواني خويش را از اداره ي امور احساس نمايد خداوند امام زمان را ظاهر مي كند و حكومت عدل و داد را به دست تواناي او در جهان مستقر مي سازد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )