بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:بررسي اعتقاد به وجودامام زمان (ع)
سؤال:آيا بايد اعتقاد به وجود امام زمان((عليه السلام)) را با عقل بررسي كرد يا با روايت و احاديث؟

جواب:

مسأله اعتقاد به امام زمان((عليه السلام)) از دو نظر مورد بررسي واقع مي شود:
1. از نظر اصل امامت و اينكه لازم است در هر زمان امام و حجّتي باشد اين مسئله از اين لحاظ عقلي است و داراي ادله عقلي و جاي بررسي اين مسأله در مسأله امامت است.
2. از نظر اثابت اينكه امام پس از حضرت عسكري((عليه السلام)) از نظر نام و خصوصيّات امام زمان((عليه السلام)) است و ديگري نيست و ويژگيهاي وي در اين خصوص دليل عقلي به كار نمي آيد و بايد مطلب را از نظر مدارك نقلي محكم ساخت و بدين ترتيب اين مسأله به روايات متواتر اثبات گرديده است.
كه مي توان در اين مورد به منابع حديثي شيعه كه اين احاديث در آنها آمده است رجوع كرد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )