بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام غائب
موضوع فرعي:چگونگي استفاده از امام در زمان غيبت
سؤال:چگونه مي توان از امامي كه(بنا به جهات و مصالحي) فعلا از نظرها غائب است استفاده كرد؟

جواب:

امام زمان((عليه السلام)) گرچه غايب است و مادر ظاهر نمي توانيم از وجود آن حضرت برخوردار گرديم ولي همانگونه كه خورشيد با اينكه در زير ابر پنهان است و ابرهاي تاريك جلو اشعه ي تابناك او را مي گيرد از روشنايي او صفحه ي گيتي روشن است و فيض خويش را همچنان به موجودات مي رساند امام زمان((عليه السلام)) هم در زمان غيبت چنين است امام زمان((عليه السلام)) دين را از تحريف و تفسير محافظت مي كند و خداوند تعاليم دين را به وسيله ي آن حضرت از اينكه دستخوش هوسهاي مغرضين و دشمنان اسلام واقع شود و از بين ببرند، نگهداري مي كند.
علاوه بر اين در روايات زيادي وارد شده است كه وجود اما در بقاء زندگي مؤثّر است اگر امام نباشد زمين اهل خودش را در كام خويش فرو مي برد و به واسطه ي آن حضرت است كه مردم روزي مي خورند و زمين و آسمان به هستي خويش ادامه مي دهد و در حقيقت نقشي را كه نيروي جاذبه در نگهداري كرات و جلوگيري آنها از تصادم با يكديگر دارد مهم تر از آن را وجود امام در ادامه ي حيات و هستي كل جهان آفرينش ايفاء مي كند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )