بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اگاهي امام زمان (ع) از وضع ما انسانها
سؤال:آيا امام زمان((عليه السلام)) از وضع ما انسانها آگاه است؟

جواب:

آري امام زمان((عليه السلام)) از طرف خداوند داراي علم گسترده اي است و آن جناب از اعمال و رفتار ما آگاه است.
و اين مطلب در روايات بسياري وارد شده كه امام به كارها و رفتار مردم عالم است. در اصول كافي باب الحجة احاديثي وارد شده است كه نامه اعمال شيعيان بر آن حضرت عرضه مي شود و آن حضرت از احوالات مؤمنين و شيعيان آگاه مي گردند.
و بالاتر از آگاهي توجه خاص ايشان به شيعيان است چنانكه از آن گرامي روايت شده است: «انّا غير مهملين مراعاتكم و لا ناسين لذكر كم و لولا ذلك لتزل بكم اللاواءُ و اصطلمكم الاعداءُ(1) ما در مراعات شما كوتاهي نمي كنيم و شما را فراموش نمي نمائيم و اگر اين نبودند، شر و بدي بر شما نازل مي گشت و دشمنان بر شما مستولي مي گرديدند».
 
(بخش پاسخ به سؤالات )