بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع) و حضرت عيسي (ع)
موضوع فرعي:مقام امام زمان (ع) بالاتر است يا مقام عي
سؤال:مقام امام زمان((عليه السلام)) بالاتر است يا مقام عيسي((عليه السلام))؟

جواب:

مقام امام زمان((عليه السلام)) بالاتر از حضرت عيسي((عليه السلام)) است و اين مطلب را مي توان از آيات قرآن و احاديث معتبر استفاده كرد و در احاديث وارد شده كه موقع ظهور امام زمان((عليه السلام)) حضرت عيسي از آسمان فرود مي آيد و به امام زمان اقتدا مي كند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )