بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:امام زمان (ع)ظهور مي كنند
سؤال:وقتي كه امام زمان ( عج ) ظهور مي كنند مردم از كجا بفهمند كه او امام است ؟
جواب:

از روايات استفاده مي شود كه مردم زمان ظهور، از آگاهي و معلومات بالايي برخوردارند و چون علايم امام حق و مصلح موعود را مي دانند، در زمان ظهور پي به حقانيت آن بزرگوارخواهند برد .در روايتي نيز آمده است كه تعدادي از ياران آن حضرت درابتداي ظهور، در سراسر زمين گردش مي كنند و چون صفات و مشخصاتي كه در حضرت هست و قدرت و عظمتي كه خداوند به او عنايت كرده درهيچ كس ديگر نمي يابند، يقين پيدا مي كنند كه آنچه خداوند وعده داده است همين وجود مكرم است . ازاين رو با حضرت بيعت نموده و در ركابش جانفشاني مي كنند.