بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:قرآن
موضوع فرعي:در قرآن نام امام زمان ( عج )
سؤال:چرا در قرآن نام امام زمان ( عج ) ذكر نشده ؟
جواب:

- به جز موردي كه شما ذكر نموده ايد، موارد بسيارديگري وجود دارد كه قرآن به آنها اشاره نكرده و يا نام نبرده است . قرآن درجنبه هدايت ، كتابي است كه نقصان ندارد و شرح و بسط و تفسير و تاويل آيات آن را پيامبر اكرم و ايمه معصومين ( ع ) به عهده دارند .با توجه به اين مطلب ، آيات متعددي وجود دارند كه به تفسير ايمه معصومين و پيامبراكرم ( ص ) بر وجود مبارك حضرت مهدي ( عج ) دلالت مي نمايند .برخي ازاين آيات عبارتند از : قصص ، 5 و 6 - نور، 55 - انبيا، 105 - توبه ، 33 .