بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:براي ظهور امام زمان ( عج )
سؤال:چگونه مي توان خود را براي ظهور امام زمان ( عج ) آماده كرد؟
جواب:

منتظران واقعي ظهور، كساني هستند كه با تمام وجود حقيقت اسلام را دريافته و خواهان اجرا شدن آن درهمه ابعاد هستند .كساني كه دلشان براي عدالت ، تقوا و عبادت خداوندمي تپد و براي وصول به آن ، همواره در تكاپو هستند .قرآن مجيد ويژگي منتظران را اين گونه بيان كرده است : ( ( و همانا بدون ترديد خداوند كسي كه خدا را ياري كند ياري خواهد كرد، [ آنان كه خدا را ياري مي كنند ] كساني هستند كه اگر در زمين به آنان قدرت دهيم ، نماز را به پا مي دارند و زكات مي پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند ...) ) ، ( حج ، آيه 41 ) و درآيه ديگري فرموده است : ( ( توبه كنندگان ستايش كننده خداوند وجستجوگران حقيقت و آيات الهي و راكعان ساجد و آمران به معروف و نهي كنندگان از منكر و حافظان حدود الهي [ سعادتمند و رستگارند ] ) ) ، ( توبه ، آيه 112 ) . اميد است كه همه ما در زمره چنين افرادي باشيم .