بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:ياران حضرت مهدي ( عج )
سؤال:آيا انحصار ياران حضرت مهدي ( عج ) به 313 نفر يك نوع تبعيض نيست ؟
جواب:

اين كه ياران حضرت مهدي 313 نفر هستند مطلب صحيحي است ولي منظور ياران خاص وفرماندهان لشكرهاي حضرت مي باشد، زيرا شكي نيست كه همه مومنين و مومنات در آن زمان از ياران و ياوران آن حضرت مي باشند و حتي گروهي از مومنين زمان هاي گذشته زنده مي شوند و در ركاب حضرت برعليه كفر مبارزه مي نمايند به همين جهت در دعاي عهد مي خوانيم كه خداوند ما را از كساني قرار دهد كه در ركاب حضرت حضور داشته باشيم . افزون بر آن بيان واقعيت نبايد موجب ياس و دلسردي بشود، بلكه منطقاً هر كس بايد تلاش كند كه خود را به حد اعلاي كمالات برساند تادر رديف ياران ويژه آن حضرت قرار گيرد.