بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:رابطه ما با امام زمان ( عج )
سؤال:چه كنيم تا رابطه ما با امام زمان ( عج ) قوي تر شود و دوستدار واقعي ايشان شويم ؟
جواب:

مهمتر از همه چيز آن است كه وظايف خودرا در برابر آن حضرت بشناسيم و به انها عمل بكنيم در اين صورت است كه آن حضرت نيز دوستدار ما خواهند بود و لطف و عنايت افزون تري نسبت به ما خواهند داشت . آن چه بيش ازهمه آن وجود شريف و مقدس از ما انتظار دارند اين است كه در همه اموررضاي حق تعالي را در نظر بگيريم و كوچك ترين قدمي برخلاف فرامين قرآن و اسلام برنداريم . از طرف ديگر خود را همواره سرباز فداكار آن حضرت بدانيم و در همه جا براي حفظ دين و آرمان مقدس آن حضرت تلاش و جانفشاني كنيم و در حد توان محيط خانه ، مدرسه ، دانشگاه ، اداره و...را به فضايي ديني و معنوي تبديل نموده و كشور درون نفس و جامعه برون را مركز حاكميت تقوا كنيم . دعا براي فرج آن حضرت و آماده سازي خود وجامعه در اين راستا نيز از وظايف است . خواندن دعاهايي مثل دعاي عهد زيارت آل ياسين و ...نيز خوب است .