بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:ياران امام زمان ( عج )
سؤال:آيا ياران امام زمان ( عج ) 313 نفر همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟
جواب:

اين 313 نفر كه در روايات اشاره شده از ياران خاص و ويژه آن حضرت مي باشند كه همگي از شيعيان خالص و بسيار باايما نند . البته غير از آنان نيز ياران متعد د ديگري براي آن حضرت وجود دارد ولي علي القاعده همگي بايد همسو و هم انديشه با آن حضرت و آرمانهاي ايشان باشند علاوه بر اين، روايات ديگر نيز نشان مي دهند كه پس از ظهور آن حضرت بسياري از مسيحيان مسلمان مي شوند . به جهت وجه غالب يا كامل ياران آن حضرت مسلمان و شيعه خواهند بود هرچند به تازگي به اسلام و تشيع گرويده باشند .