بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:امام مهدي(ع) در احاديث
سؤال:مصلح بزرگ جهاني از نظر احاديث داراي چه مشخصاتي است؟


جواب:

از مجموع احاديث روشن مي‎شود كه مصلح بزرگ جهاني، مهدي موعود، داراي مشخّصات زير استالف ـ از خاندان پيامبر اسلام و فرزندان او است.ب ـ از فرزندان امام حسين (ع) است.ج ـ دوازدهمين پيشوا پس از پيامبر است.د ـ فرزند حسن بن علي العسكري است.هـ ـ دنيا را مملو از عدل و داد خواهد كرد.و ـ حكومت جهاني در اختيار او قرار مي‎گيرد.ز ـ مستضعفين و استعمار شدگان، در عصر او از قيد و زنجير اسارت آزاد مي‎شوند، و جنگها برچيده مي‎شود و صلح و آرامش و عمران جاي آنرا مي‎گيرد.